Aktuell Krisinformation

Nytt bekräftat fall av covid-19 i Sverige
-februari 26, 2020

En person som nu vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har påvisats smittad av det nya coronaviruset, uppger Folkhälsomyndigheten. Personen mår väl.

Folkhälsomyndigheten uppger att personen har varit i norra Italien och insjuknade tre dagar efter hemkomsten till Sverige med feber och luftvägssymtom. Patienten uppsökte infektionskliniken och testades enligt rutin och prov utföll positivt onsdag den 26 februari. Smittskydd Västra Götaland bedömer att personen har smittats i Italien.

Den insjuknade vårdas nu på Infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Personen mår väl och ligger inne för observation.

– Det är inte oväntat att vi ser nya fall av covid-19. Folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården har utarbetade rutiner för att ta hand om fall som detta på ett bra och säkert sätt så att inte smittan sprids vidare till andra. Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad mellan enstaka fall och smittspridning i samhället. Det har vi inte i Sverige, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.