Krislådan

Krislådan

Vad bör en krislåda innehålla? Det är det säkert många som undrar. Svaren på det är säkert lika många som det finns åsikter. De grundläggande behoven kring värme, vatten och mat är dock gemensamt för oss alla. Att man i en krissituation behöver tillgång till information är också en uppenbar självklarhet.

Om man går till ytterligheter så klarar sig en människa ungefär 3 veckor utan mat och 3 dagar utan vatten. Men långt innan, försämras kroppens funktioner och förmågan att tänka. I en krissituation kanske det är extra viktigt att kropp och sinne fungerar fullt ut och därför är tillgången till rent dricksvatten och mat en nödvändighet.

Vid en större samhällskris så är det troligt att tillgången till el försvinner helt eller i bästa fall är sporadisk. En samhällskris av det slaget kan orsakas av kraftiga stormar med eller utan snö och stora bränder, som vi tyvärr sett bli vanligare under senare år. Det kan också bero på en direkt attack från en annan nation. I en alltmer orolig värld, är det inte en så avlägsen tanke längre. En attack kan till exempel komma i formen av en cyberattack mot statliga verk vilket direkt kan komma att påverka elförsörjningen. Det finns färska exempel på denna företeelse runtom i världen.

Oavsett om orsaken till avsaknad av el beror på väder, krig, pandemier eller solstormar, behövs ett alternativ till den normala elförsörjningen. Vid ett större elavbrott påverkas inte bara förmågan att värma sin bostad, laga mat och bibehålla sanitet. Även vattnet i kranarna kommer snart sluta flöda. Vid en katastrof av det här slaget, där ett längre elavbrott äger rum, är det också rimligt att anta att sjukhusen snabbt kommer att bli fullbelagda på grund av avstannade rulltrappor, släckta trafikljus och stannade hissar. Tänk bara på allt som idag drivs av el och vilka eventuella skador det kan orsaka när de plötsligt slutar att fungera.

Med detta i tankarna, börjar tanken kring vad en krislåda bör innehålla ta form.

Värme

Krislådan bör innehålla något sätt att skapa värme, gärna kombinerat med förmågan att tillaga mat och koka vatten. Här är alternativen många. Värmeljus, gasolkaminer, gasolkök och spritkök är att nämna några. Om du använder värmekällor med levande låga, är det dock viktigt att tänka på att ombesörja för god ventilation.

Vatten

Du behöver kunna rengöra vatten om du inte har tillgång till vatten du kan lita på. Rengöra vatten kan man göra genom att koka, på kemisk väg lösa upp skadliga ämnen och framförallt filtrera vattnet. Ibland kan en kombination av filtrering och kokning eller kemikalier vara det bästa sättet. Du kanske också behöver ett sätt att frakta vatten, eller lagra det rengjorda vattnet.

Mat

Visst klarar man sig länge utan mat, men kroppens funktioner försämras snabbt utan energi. Konserver kan vara ett sätt att klara en tid utan tillgång till livsmedelsaffärer. Konserver har dock vanligtvis en ganska kort hållbarhet och om din ordinarie kost inte består av konserver så är frystorkad mat med lång hållbarhet ett utmärkt alternativ. Den frystorkade maten håller också ett högt näringsvärde och finns idag som gluten- och laktosfria för allergiker samt som vegetariska och veganska för de som önskar. Maten kan tillagas och vatten kan kokas på ett gasol- eller spritkök. Till dessa använder man med fördel kastruller och pannor med tunt gods för snabbare värmefördelning men självklart fungerar även vanliga kastruller såklart.

Information

Vid ett elavbrott så slutar TV:n att fungera och mobilen är beroende av internet, vilket i sin tur också behöver elektricitet. Därför bör krislådan innehålla en radio, gärna en som inte är beroende av externa energikällor. En vevradio laddar ett inbyggt batteri genom att man snurrar den inbyggda veven vilken roterar en dynamo som i sin tur genererar el. En vevradio har vanligtvis också en inbyggd ficklampa vilket är behändigt vid en tid utan el.

Första hjälpen

När krisen är ett faktum och akutmottagningarna svämmar över, kan det vara bra att kunna hantera mindre skador själv. Allt från lättare skärskador och mindre frakturer kan behandlas genom innehållet i ett väl tilltaget första hjälpen-kit. Att ha ett sådant paket i sin krislåda är därför bra men tänk på att komplettera med eventuella mediciner du är beroende av.

Hygien

Utan vardagens bekvämligheter kan hygienen bli lidande och snabbt utgöra en hälsorisk. Du behöver ett alternativ till en spolande toalett och ett strilande duschhuvud. Sanitetspåsar och våtservetter har därför en självklar plats i krislådan.

Ett annat viktigt innehåll i din krislåda handlar om dig själv. Du behöver känna och förstå din utrustning. Försöker du använda ett gasol- eller spritkök för första gången under en pågående kris kan en dålig situation snabbt bli än värre. Under säkra förhållanden bör du lära dig hur utrustningen fungerar.

När du klarar att ta hand om dig själv under en tid, utan samhällets hjälp, bidrar du till att samhället under en kris snabbare kommer på fötter igen. En bra övning är att stänga av elen hemma under ett dygn, för att se hur det påverkar det dagliga livet. Om inte annat så är det ett utmärkt sätt att umgås med familjen och på ett annorlunda och kul sätt få en värdefull erfarenhet.

Vill du ha en krislåda, men vet inte vad du ska välja för produkter, finns färdiga lådor hos The General Prepper. Du hittar lådorna här. Vill du hellre bygga en egen, ta hjälp av The General Preppers guide som du hittar här.