B Ready

Ett samarbete mellan The General Prepper och vardagsprepping.se. Syftet med bloggen är primärt att förmedla kunskap inom hem- krisberedskap på ett sätt som alla kan förstå.