Viktiga telefonnummer

  • 112 nödnummer vid fara för liv, egendom och miljön
  • 11414 polisens nummer vid icke-akuta händelser
  • 1177 sjukvårdsrådgivning
  • 11313 informationsnummer vid olyckor och kriser