Go Bag

Go Bag

Vad är en Go bag eller en Bug out bag?

En Go bag syftar till att täcka ditt behov från en punkt till hemmet. Det kan vara från arbetet, från tillfällig ort eller resa. Exempel på vad som kan orsaka behovet av en Go bag är ett massivt strömavbrott, naturkatastrof eller rentav en invasion. Under dessa förhållanden är det rimligt att kollektivtrafik stannar av och att vägarna blir oframkomliga. Under samma princip lyder en Bug out bag med skillnaden att man då snabbt behöver lämna hemmet. Kanske behöver man ta sig till ett skyddsrum, en sommarstuga eller kanske bara ett mindre befolkat område under en tid.

Vad bör en Go bag eller en Bug out bag innehålla?

Innehållet i en väska kan skilja sig mycket från person till person och styrs till stor del av personliga referenser. Vad som ändå är gemensamt för oss alla är vårt fysiska behov av värme, vatten, mat och vila. De behoven är grundläggande och går inte att bortse ifrån. Så primärt bör innehållet till ett minimum hantera de behoven. Därefter styr miljön man befinner sig i och vilka förutsättningar man har i sin egen fysik och kunskap. Behöver man ta sig genom skog och mark eller stadsmiljö och är det vinter eller sommar är faktorer som påverkar innehållet, även om grundbehoven kvarstår.

En idé är att bygga sin väska i moduler, som kan bytas ut och kompletteras efter förutsättningar. Dvs, en grundväska som kan kompletteras med ett vinter-kit eller extra utrustning för skog och mark. En go bag kan också då snabbt bli en Bug out bag även om den senare kan komma att behöva mer utrymme för en längre tid utanför hemmet.

En av de viktigaste komponenterna i både krislådor och Bug out bags är alltid kunskap och självkännedom. Det kan vara en bra idé att under bra förhållanden ta sig från arbetsplatsen man vanligtvis bilar till, till fots. Lär känna vägen och terrängen, lär dig vilka områden som kan innebära en fara i en stressad miljö och vilka som kan vara en tillgång, förstå vad det fysiskt kräver av dig och lär känna både begränsningar och vad som är möjligt. Oftast klarar man mer än vad man tror. Om inte annat så är det bra för kropp, knopp och miljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *