Munskydd – skaffa eller skippa?

Munskydd – skaffa eller skippa?

Fungerar andningsskydd mot Covid-19?

Användande av andningsmask som skydd mot Covid-19 har blivit en het fråga i samband med pandemiutbrottet. Åsikterna kring användandet och hur pass väl maskerna faktiskt skyddar går vilt isär men åsikterna kanske inte alltid baseras på ren fakta.

Stoppar skydden virus, som Corona?
Svaret är absolut, ja. Om vi avser skydd som är anpassade för skydd mot virus, filtreras viruspartiklarna till stor del bort.
Är jag 100% säker om jag använder ett andningsskydd?
Svaret är nej, absolut inte. Hur du använder skyddet är helt avgörande för resultatet.

Oavsett om du använder munskydd eller inte, är alltid rekommendationen att hålla en god handhygien och avstånd till andra människor, minst en meter men helst mer. Med en god handhygien menas att tvätta händerna med tvål och vatten alternativt handsprit med en alkoholhalt över 70% i minst 30 sekunder upprepat under dagen.

Hur smittar virus?

Om någon har en infektion i luftvägarna som till exempel en förkylning, influensa eller Covid-19, kan smittan föras vidare när den smittade hostar eller nyser. Partiklar kastas ut i form av droppar som då innehåller smittsamma ämnen. En direkt kontakt med dropparna kan föra över smittan till en frisk person men även indirekt kontakt kan vara smittande. Alltså där dropparna landat på ytor och föremål, som vi råkar beröra med våra händer; samma händer och fingrar som vi snart använder för att klia oss i ögat eller peta näsan med.

En handfull publicerade studier har också på senare tid påvisat att corona-virus är luftburet vilket innebär att smittan återfinns i mycket små partiklar. Skillnaden mot droppsmitta är att en smittad person kan föra viruset vidare enbart genom samtal och via de små partiklarna (aerosoler) som finns i utandningsluften. En annan skillnad är att aerosoler håller sig i luften längre (mindre partiklar håller sig i luften längre och kan lättare spridas, exempelvis via ventilationen i ett hus).

Vad säger WHO?

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar skydd av skyddsklass FFP2. Men även skydd med lägre skyddsklass kan hjälpa till att minska smittspridningen, då främst för att den smittade begränsar spridning. Se video med rekommendationer kring användandet av munskydd från WHO:

Hur fungerar munskydden?

Vad finns då för olika skydd och vad betyder de olika skyddsklasserna? De finns i tre olika nivåer och de bedöms enligt en så kallad nominell skyddsfaktor. Det vill säga en faktor som mäts under laboratorieförhållanden och alltså inte är uppmätt i verklig arbetsmiljö vilket är viktigt att tänka på. Om halten av skadliga partiklar inuti andningsskyddet är 1/10-del av gränsvärdet och halten utanför är tio gånger gränsvärdet, har andningsskyddet skyddsfaktorn 100.
Ju högre nominellt värde, desto bättre.

FFP1-filter är den lägsta nivån. Halvmasken filtrerar 80% av föroreningar i form av partiklar. Nominell skyddsfaktor är 4.

FFP2-filter är mellannivån. Halvmasken filtrerar 94% av föroreningar i form av partiklar. Detta filter har även den globala benämningen KN95 och rekommenderas som lägsta skydd av WHO. Nominell skyddsfaktor är 12.

FFP3-filter är högsta klassen på partikelfilter. Halvmasken filtrerar 99% av föroreningarna i form av partiklar. Detta skydd har en nominell skyddsfaktor på 50.

Med andra ord kan vi säga att de flesta skydd filtrerar bort både droppar och aerosoler innehållande coronavirus. Men det är väldigt viktigt att poängtera att skydden måste användas på rätt sätt och under begränsad tid. De flesta skydden är avsedda för användning under ca 8-10 timmar och bör sen kasseras.

Skyddens funktion bygger också på att de enbart släpper in luft genom det filtrerande materialet. Har man alltså ett skydd som inte sluter tätt mot ansiktet eller om du exempelvis har skägg, tappar du snabbt funktionen i skyddet. Även hur du tar av och på skyddet är avgörande då potentiell smitta kan finnas i, eller utanpå skyddet efter användande. Rör aldrig själva skyddet utan istället banden som håller skyddet på plats och tvätta händerna sedan noggrant med tvål och vatten eller handsprit innehållande minst 70% alkoholhalt i minst 30 sekunder.

Vem ska ha tillgång till skydden?

Huruvida privatpersoner ska ha tillgång till skydd eller om dessa enbart ska prioriteras till vården är också en het fråga. Genom att fler privatpersoner får tillgång till skydd och dessa används på rätt sätt i samband med att övriga rekommendationer kring avstånd och handhygien följs, minskar smittspridningen i samhället och därmed också trycket på vården.

Därför bör inte frågan vara om vem som ska ha tillgång till skydd utan hur alla ska kunna få möjlighet att använda dem för att gemensamt verka för minskad spridning.

Dock är efterfrågan fortsatt hög vilket inte minst visar sig på kostnaden för skydd med högsta skyddsklass. Kostnaden för dessa masker är idag orimligt hög men samtidigt har inte alla heller ett behov av högsta skyddsklass. Även skydd med lägre skyddsklass minskar spridningen när de används rätt. Tänk på att det inte bara handlar om hur du kan undvika att bli smittad, utan också hur du kan undvika att smitta andra.

Oavsett vilket skydd du använder, är det återigen värt att betona vikten av att de bör användas på rätt sätt. Masken ska sluta tätt för både ut- och inandningsluft samt att övriga rekommendationer kring avstånd och handhygien ska följas

The General Prepper har ett brett sortiment av munskydd, både när det kommer till sådana som är säkerhetsklassade, men även de som gör att du kan skydda andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *