Lifesaver

Lifesaver

Ur kriser föds hjältar, oavsett om det handlar om krig, naturkatastrofer eller samhällskollaps. Efter tsunamin 2004 i Indiska oceanen och orkanen Katrina i New Orleans 2005, föddes därför en nutida hjälte vid namn Michael Pritchard.

Hans vision var att skapa ett vattenfilter som kunde ta bort de allra minsta virusen ur vatten och på så sätt hjälpa samhällen i kris. Vatten är ju trots allt det allra viktigaste när det kommer till överlevnad. Resultatet blev Lifesaver bottle; en praktisk och bärbar filtreringsenhet.

Tillsammans med den globala hjälporganisationen Oxfam, tog han sedan sin vision vidare och byggde vidare på idén. Till nödbedda samhällen levererades så småningom större enheter i form av bland andra Lifesaver Cube och Lifesaver Jerrycan.

Beroende på vilken enhet du använder, kan den filtrera från hundratals liter upp till tusentals liter vatten. Och filterna som använder kolfilter har dessutom fördelen att de även renar själva smaken så att vattnet smakar gott även om du dricker ur ett dike eller en insjö.

Lifesaver är ett utmärkt exempel på hur viljan och förmågan att hjälpa andra, kan mynna ut i att gynna oss som förbereder för en kris. Äntligen kan vi normala preppers få ta del av dessa fantastiska uppfinningar till ett hyggligt pris, oavsett om det gäller filtreringsenheter eller ersättningsdelar.

Lifesaver har en unik konstruktion där du pumpar upp trycket i flaskan, som sedan pressar ut vattnet genom filtret. Detta gör att du kan dricka ur ett Lifesaver-filter som du dricker ur vattenkranen hemma, något som är en genomgående funktion i alla deras filterflaskor.

Filtersystemet är något större än till exempel Lifestraw eller Sawyer; filter där du själv pressar ut eller suger vattnet genom filtret direkt med munnen. Men tack vare den alternativa metoden att filtrera vatten, blir vattengenomströmningen inte lidande på samma sätt i Lifesaver.

Där varumärket verkligen sticker ut är med produkterna Cube och Jerrycan. I synnerhet Jerrycan som med sin kapacitet, form och genomströmningsförmåga, är den ultimata preppertanken. Tanken som rymmer 18 liter finns tillgänglig i flera olika färger och kommer med filter avsett för antingen 10 000L eller 20 000L. Det är är alltså ett system som kan förse en mindre grupp med rent dricksvatten under en lång tid.

The General Prepper för Lifesavers sortiment.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *