Preppertips: Gör ett vattenfilter själv

Preppertips: Gör ett vattenfilter själv

Du som är van prepper eller precis har börjat din resa, vet att människokroppen inte klarar sig speciellt länge utan vatten. När det kommer till törst, är det svårt att hålla sig undan instinkterna och det dummaste du kan göra i en krissituation är att dricka orent, eller kanske förorenat vatten.

Att dricka orent vatten kan få ödesdigra konsekvenser i det normala livet. Du kan bli matförgiftad med kraftiga kräkningar, diarré och kramper som följd. I en krissituation blir det än värre då du snabbt blir ännu mer uttorkad och för varje deciliter vatten du förlorar, blir du svagare och svagare.

Men vad gör du när vattendunkarna står tomma och ditt sista vattenfilter börjar bli uttjänt? Du kan göra ett eget vattenfilter men hjälp av material som förmodligen redan finns runt dig i dagsläget, speciellt om du har förberett dig med kunskap!

Vattenfiltrering är i grunden ganska enkelt. Som namnet föreslår, handlar det om att filtrera otäcka eller skadliga partiklar såsom larver, ägg men också bakterier. Det som inte går att filtrera, går att döda med hjälpa av värme – alltså kokning av vattnet.

Filtreringens grunder är enligt principen att ta bort det största först och det minsta sist. Det största är larverna, små löv och annat som du inte vill ha i vattnet, och de minsta partiklarna är större mikroorganismer och sediment. Ju längre vattnet färdas genom filtreringskomponenterna, desto renare blir det. Snåla därför inte med något av materialen!

Det här enkla vattenfiltret innehåller dem olika delar:

  1. En plastflaska
  2. En tunn tygbit
  3. Pulveriserat kol
  4. Sand
  5. Fint grus

Plastflaskan kan du skära av bottnen på, eller dela på hälften om du behöver något att fånga upp vattnet med. Kolet hämtar du från din lägerplats eller en nedbrunnen eld. Samla kolbitarna och pulverisera dem så fint som du kan.

Lägg tygbiten längst ned i flaskan (alltså ned mot flaskhalsen), häll på rikligt med kol så att du åtminstone får en centimeter svart innehåll. Fyll sedan på med några centimeter sand och till slut grus. Gruset filtrerar bort de allra grövsta partiklarna men fungerar också som ett skydd för sanden när du häller i vattnet.

Nu är det bara att hälla på ditt smutsiga vatten och låta gravitationen sköta filtreringen. Det kommer att ta ett bra tag, men resultatet blir ett läskande klart vatten.

Tänk nu på att alla skadliga partiklar inte är eliminerade! För att säkerställa att du inte får i dig mikroorganismer som är skadliga, bör du även koka vattnet, alternativt använda vattenreningstabletter för att ta kål på livet i vattnet.

Om du saknar tabletter och inte kan koka vattnet, går det även att ställa genomskinliga vattenflaskor i solljus för att låta den naturliga UV-strålningen ta hand om renandet. Räkna dock att detta tar mycket längre tid; någonstans mellan 24 till 48 timmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *